Защо да инвестирам?


инж. Петър Николов
Председател
на Съвета на Директорите


facebook follow

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМ В ИНТЕРТАЙМ КОНТИНЕНТАЛ АД?

Фирмата съществува от 23 години и е една от най-утвърдените марки на пазара на строителното предприемачество в България.
Фирмата разполага с чисто кредитно досие, не е забавяла плащанията си по нито едно задължение.
Фирмата няма неизпълнени строителни задължения, т.е. няма незавършени обекти.
Фирмата е построила и продала 60 жилищни, административни и търговски сгради с площ от около 200 000 кв.м. и нейни клиенти са повече от 2000 собственика на апартаменти, магазини и офиси.
Повечето собственици на терени в София, където над 90 % от земята е частна, имат доверие да възложат строителството на проекти на тяхна земя, срещу запазване на част от построеното за себе си.
Повечето от купувачите имат доверие да привеждат парите си авансово за строителството на нови проекти, без да се страхуват , че ще ги загубят.
Банките нямат притеснение да кредитират клиенти на фирмата.
Банките имат желание да кредитират фирмата.
Мениджмънтът на фирмата има голям опит в бранша и е извървял пътя на грешките на растежа.
Фирмата разполага с проверена и работеща система на управление.
Фирмената култура и ценности помага на собствениците да гарантират лоялността на служителите.
Търговската марка помага при договарянето на нови проекти и рекламира добре продукта.
Разполагаме с контакти на всички нива, свързани с процеса на проучване, проектиране , продажби,строителство и предаване на сгради с приемателни комисии на територията на град София.
Фирмата разполага с изградена договорна система и правила за работа.
Фирмата разполага с добър и проверен екип от доставчици, архитекти и адвокати.
Пазарната среда отваря нови възможности пред развитието на строителния - предприемачески бизнес в България.