Фирмена култура


инж. Петър Николов
Председател
на Съвета на Директорите


facebook follow

Морално-етичен кодекс на Служителя

Не завиждам и не пожелавам чуждото.

Не се гневя и не нападам пръв. Верен съм на организацията. Уважавам правилата и реда и не съжалявам за това.

Непрестанно се обучавам, стремя се към съвършенството и помагам на околните да правят същото.

Служа на организацията и обществото, почитам висшестоящите, отговарям пред Бога.

Целите ми са по-високи от потребностите, но и не оставям амбицията да ме заслепи.

Аз съм чист в мислите, чист в думите, чист в делата, чист в дрехите, чист тялом и чист духом

Ценя Доблестта, Достойнството и Благородството. Поставям интересите на организацията пред своите собствени.

Имам Съвест, спазвам Дисциплина и дължа отчет за действията и думите си.

Отдаден съм на дела, а не на колебания и прекъсвания. Никога не се предавам. Не прибързвам, а наблюдавам, анализирам, избирам най-добрия вариант, планирам и действам.

Чест, не почести. Давам на най-заслужилия, а не на най-угодния.

Вярвам, но не се предоверявам . Мразя лъжата и интригите.

Обичам хората, но преча на злите. Обграждам се със себеподобни и им помагам да се развиват. Общувам в интерес на организацията.

Уважавам чуждите идеи и се стремя да имам свои.

Уважавам чуждата култура, но пазя принципите си чисти.

Конкурирам се, но по правилата и законите. Не крия знанията си от хората в организацията.

Побеждавам, но не отмъщавам. Прощавам, но не освобождавам от отговорност.

Не се страхувам да критикувам, но и да бъда критикуван. Не бягам от публичност и контрол. Не обвинявам другите за мои грешки.

Мисля за времето след мен. Грижа се не само за хората, а за тяхното бъдеще.

Вярвам в доброто, което ще промени света!